İstanbul

İstanbul un 400 yataklı ilk devlet hastanesi- Tüm mekanik tesisat işleri